جهتِ عملکرد درست سایت، درگاه پرداخت، پشتیبانی و … لطفاً فیلترشکن خود را قطع کنین

جهتِ عملکرد درست سایت، درگاه پرداخت، پشتیبانی و …

لطفاً فیلترشکن خود را قطع کنین

بُطری بازار

پهلوانِ بازار شو!

Search
Close this search box.

پیش از پرداخت سفارش فوری با ما هماهنگ کنین

شماره حساب و کارت

بانک پاسارگاد به نام شرکت پهلوان بطری بازار

شماره حساب: 310.8100.14670358.1
شماره کارت: 5022291301147052

شماره شبا

بانک پاسارگاد به نام شرکت پهلوان بطری بازار

شماره شبا: IR690570031081014670358101

در انتخاب روش شبا دقت کنین که

بعد از دریافت قطعی مبلغ، سفارش نهایی میشه