• طراحی و قالبسازی بطری
 • خرید و فروش انواع بطری پت
 • خرید و فروش انواع بطری شیشه

بفرمایین داخل دکان

بطری بدم خدمتتون؟ من از همینا برای داداشم بردم.

واسه دیدن همه بطری‌های عمومی، تشریف ببرین راسته بطری فروشان.خانم‌ها و آقایان

بشتابید! بشتابید! طرح‌های آماده تولید از راه رسید.

دنبال طرح بطری، مخصوص خودتون هستین؟ تشریف ببرین راسته طرح‌فروشان.


 • فروش طرح بطری موج
 • فروش طرح بطری موج
با محصولات و خدمات بطری بازار

پهلوانِ بازار شو

محصول شما

قبل و بعد از بطری بازار

اون دایره وسط رو، به چپ و راست، تکون بدین.


BeforeAfter

بطری بازار

زمزمه مردم کوچه و بازار

خداوکیلی ببینید مردم درباره ما چی میگن! آدم کیف میکنه.


 • 70 درصد تصمیمات خرید، در محل خرید گرفته میشود. نقش بسته بندی در این تصمیم، غیر قابل انکار است.

  Mersid Poturak
  European Journal of Social and Human Sciences
 • اگر شما فکر میکنید که طراحی خوب، گران است، بهتر است نگاهی به هزینه‌های یک طراحی بد بیاندازید.

  Dr Ralph Speth
  Jaguar
 • بسته بندی میتواند صحنه یک تئاتر باشد که داستان سرایی میکند.

  Steve Jobs
  Apple