جهتِ عملکرد درست سایت، درگاه پرداخت، پشتیبانی و … لطفاً فیلترشکن خود را قطع کنین

جهتِ عملکرد درست سایت، درگاه پرداخت، پشتیبانی و …

لطفاً فیلترشکن خود را قطع کنین

بُطری بازار

پهلوانِ بازار شو!

Search
Close this search box.

طراحی بطری آب معدنی ICE

هدف از طراحی این بطری آب معدنی، انتقال احساس خنکی آب است. مساله ای که میتواند در هیجان مصرف کننده و فروش آب معدنی تاثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین از فرم آشنای مکعبی قالب های یخ الهام گرفته شد. جهت رفع یکی از مهمترین دغدغه های امروز کشور، یعنی مساله محیط زیست، مواد پیشنهادی شامل […]

طراحی بطری محصولات مراقبت از مو برند JACI

طراحی بطری محصولات مراقبت از مو برای شرکت آمریکایی JACI انجام شد. ارتباط ما از طریق سایت Behance شکل گرفت. از آنجایی که بازار هدف این شرکت، بازاری جهانی بود، در این طراحی سعی شد تا فرمی بین المللی طراحی شود. در روند پروژه، ایده محافظت از موهای مشتری شکل گرفت، که بر اساس آن، […]